Vintage Crystal Bullet Viên đá thạch anh tự nhiên Mặt dây chuyền Vòng cổ Vòng cổ Loại dây: Loại ... Dây chuyền ...
Tốt hoặc Thời trang: Thời trang Loại sản phẩm: Dây chuyền Loại kim loại: Đồng Giới tính: Phụ nữ Loại vòng cổ: Dây chuyền Dây chuyền ...
Spinner